30 Comments

Interessante kwestie! Ik denk aan een paar dingen:

- 'verhalend' is vooral een kwaliteitsaanduiding: verhalend is goed (en daarbinnen is ook nog alleen een specifiek soort verhalend goed maar dat terzijde);

- 'verhalend’ lijkt daarmee op ‘literair’ - ook goed (behalve als ‘filmisch’ beter is);

- over wat goed en niet goed is - lectuur versus literatuur- valt veel te zeggen, maar een discussie over kwaliteit is een andere dan een discussie over ‘indeling’: klopt het dat jij die laatste discussie wil voeren?

- zo ja, kunnen we misschien inspiratie opdoen bij wat er bedacht is over filmgenres - zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Filmgenre voor een uitputtende opsomming van die genres; we hebben het immers graag over 'audio is film voor de oren';

- misschien denk je nu 'die genres waar Aletta mee aankomt gaan over fictie: ik heb toch duidelijk gemaakt dat fictie me niet zo boeit' en dat hoor ik én ik vind het fijne aan het denken in genres dat vanuit die invalshoek het gesprek in eerste instantie gaat over kenmerken en pas in tweede instantie over kwaliteit: aan de hand van die kenmerken kan je het hebben over hoe effectief die zijn vormgegeven.

Expand full comment

Dat verhalende komt uit storytelling en is het gevolg van This American Life. Die maken echt verhalen. Dat is wat anders dan dat in een chatcast ook verhalen vertelt worden. Iemand die een roman schrijft bouwt ook verhaal.

Expand full comment